Urologické vyšetření

Co je to?

Urologie je lékařský obor zaměřující se především na diagnostiku a léčbu onemocnění močového ústrojí a mužských pohlavních orgánů. Ledviny jsou základním orgánem močové soustavy, shromažďují a vytvářejí moč. Vzniklá moč je odváděna močovými cestami (močovod, močový měchýř a močová trubice) z těla ven. Pohlavní orgány mužské jsou: varlata, nadvarlata, semenné váčky, prostata a penis. Všechny výše uvedené struktury urolog v rámci urologického vyšetření může vyšetřit.

Kdy se používá?

Na základě obtíží, jako je například pálení při močení, krev v moči, poruchy močení, bolesti v bederní krajině atd., může nejčastěji obvodní nebo interní lékař odeslat na urologické vyšetření.

K čemu bude?

Urologické vyšetření urolog provádí s cílem určit onemocnění nebo zkontrolovat průběh stávajícího onemocnění. Určí-li lékař onemocnění, navrhne léčbu a pozve klienta,pokud stav nevyžaduje hospitalizaci na kontrolu. V léčbě se uplatňují nejvíce tyto metody: farmakoterapie (užívání léků), úprava životosprávy či operace.

Jaký je princip?

Urologické vyšetření zahajuje lékař vstupním pohovorem s pacientem. Cílenými dotazy na zdraví, zaměstnání a rodinu lékař sestaví tzv. anamnézu. Poté vyšetří pacienta pohledem, poklepe na močový měchýř a do oblasti bederní páteře a provede u mužů vyšetření prostaty přes konečník. Ke stanovení konkrétního onemocnění obvykle použije pomocného laboratorního vyšetření moči, krve, případně ejakulátu. Základní klinické a laboratorní vyšetření doplní urolog obvykle základním zobrazovacím vyšetřením – ultrazvukovým (sonografickým) vyšetřením ledvin a močového měchýře. K potvrzení nebo upřesnění diagnózy onemocnění může urolog použít speciálních diagnostických metod, např. CT, magnetické rezonance, endoskopického vyšetření (vyšetření pomocí optického přístroje), RTG vyšetření s kontrastem či uroflowmetrie (vyšetření proudu moči). Jak bylo zmíněno výše, jedná se zejména o vyšetření ledvin a močového systému ultrazvukem. Dále RTG vylučovací urografii – vyšetření ozřejmující průběh vylučovacích cest pomocí kontrastní látky, kterou dostane před vyšetřením pacient do žíly, a která se následně rychle z těla vyloučí ven. Další zobrazovací metodou je CT vyšetření a vyšetření magnetickou rezonancí. Endoskopicky je možno zobrazit močové cesty. Výhodou endoskopického vyšetření je, že je zároveň možné provést v rámci vyšetření i jednoduché operační zákroky. Další skupinou je vyšetření urodynamické, které odhaluje tzv. poruchy vylučování moči, provázející některé vrozené vady, roztroušenou sklerózu, cukrovku a některé poúrazové stavy.Tato speciální vyšetření indikuje lékař po zhodnocení základního urologického vyšetření.

Jak se připravit?

Před základním urologickým vyšetřením není třeba speciální přípravy. Pokud urolog doporučí nějaké ze speciálních vyšetření, podrobně o přípravě na něj bude informovat.

Jak vyšetření probíhá?

Lékař s klientem nejprve pohovoří, poté bude následovat klinické vyšetření, které může zahrnovat u mužů vyšetření prostaty. To lékař provádí přes konečník za použití gumové rukavice a kluzkého gelu. Další speciální vyšetření lékař předepisuje na základě toho, co zjistí při základním vyšetření.

Kam povedou další kroky?

Další postup lékař oznámí na závěr vyšetření.

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz