Předoperační vyšetření

Co je to?

Předoperační vyšetření je soubor jednotlivých vyšetření, na jejichž základě se interní nebo obvodní lékař rozhodne, zda pacienta „pustí“ k operačnímu výkonu.

Kdy se používá?

Předoperační vyšetření se provádí u každého pacienta před operačním plánovaným výkonem, ale i před neodkladným (zánět slepého střeva, uskřinutá kýla, otevřená zlomenina).

K čemu bude?

Nedostatek červených krvinek v krevním obraze může odhalit tzv. anémii. Zvýšená hladina cukru v krvi upozorní na diabetes neboli cukrovku. Z jaterních testů lékař odhadne, jaká funkce jater je postižena. V moči se vyšetřuje pH a močový sediment. Pozitivní výsledky mohou svědčit například pro močovou infekci. Srážlivost krve je také důležitý parametr. Je-li srážlivost nízká, například u lidí užívajících léky na „ředění krve“, není možno pacienta ihned operovat, protože riziko většího krvácení při operaci je vysoké. EKG křivka odráží stav srdce. Fyzikální (klinické) vyšetření poskytne lékaři ucelený obraz o pacientovi.

Co je potřeba?

Závěr předoperačního vyšetření může lékař sestavit na základě laboratorních výsledků a fyzikálního vyšetření. Je tedy potřeba, chystáte-li se klient na plánovanou operaci, aby si zajistil předoperační vyšetření včas.Nejčastěji se provádí 7-10 dnů před plánovaným výkonem. Pokud jde o operační zákrok neodkladný, všechna vyšetření se provedou v nemocnici.

Jaký je princip?

Předoperační vyšetření se obvykle skládá z tzv.odebrání anamnézy (pohovor s lékařem o prodělaných nemocech a o tom, s čím se dlouhodobě léčíte, na co máte alergii apod.), fyzikálního (tělesného) vyšetření a laboratorního vyšetření krevního obrazu, minerálů, cukru, jaterních testů, močoviny, kreatininu (mapují stav ledvin), krevní srážlivosti, sedimentace krve, EKG vyšetření, vyšetření moči a vyšetření krevní skupiny. Srovnání laboratorních hodnot s anamnézou a fyzikálním vyšetřením upozorní lékaře na odchylky, které se nevztahují k chronickým onemocněním pacienta. Cílem předoperačního vyšetření je vyloučit infekci nebo jiné onemocnění, které by představovalo u pacienta při operaci nebo po ní zvýšené riziko komplikací.

Jak se připravit?

K vyšetření není nutná žádná zvláštní příprava. Pouze na odběr krvepřichází klient ráno nalačno, tzn. od půlnoci nejí, nepije a nekuří. Ranní moč přinese do laboratoře ve vymyté, šroubovací lahvičce.

Jak vyšetření probíhá?

Na vyšetření se dostaví klient v určený den k internímu lékaři, který již bude mít výsledky laboratorního vyšetření z předchozí návštěvy. Sestra natočí EKG záznam . EKG křivku lékař zhodnotí společně s laboratorními výsledky. Poté důkladně klienta vyšetří a napíše zprávu, kterou odevzdá klient při nástupu do nemocnice sestře na příslušném oddělení.( Bude poučen lékařem)

Kam povedou další kroky?

Na základě zdravotního stavu lékař v závěru zprávy operaci buď schválí nebo neschválí. Operační zákrok lékař neschválí v případě, že by bylo z nějakého důvodu vysoké riziko komplikací. Následně lékař upraví léčbu, pokud je to možné, tak, aby byl klient co nejdříve operačního výkonu schopen.

Dostupnost vyšetření:

Předoperační vyšetření provádí interní lékař.

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz