Pravidla pro zájemce o návštěvu na lůžkovém oddělení s platností od 8.11.2021

1. Lůžková oddělení INTERNY, JPL a NOP:

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

s účinností od 8. listopadu 2021 do odvolání 

Výjimka: Umožněna pouze k pacientům v terminálním stavu.

 


 

Pravidla pro zájemce o návštěvu na lůžkovém oddělení k pacientům v terminálním stavu: 

A) Osoba navštěvující pacienta předloží doklad že: 

 • Absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV
 • nebo nejdéle před 24 hodinami POC (Ag) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem od akreditované laboratoře.
 • Má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o očkování proti nemoci COVID-19, a od plného očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
 • V době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a předloží o tom doklad Platnost certifikátu bude vždy kontrolována personálem naskenováním QR kódu čtečkou! Shora uvedené však platí pouze pro osoby, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 

B) Osoba, která splní některou z uvedených podmínek předchozích bodů, může vykonat návštěvu 
po dohodě s personálem za podmínky, že po dobu návštěvy používá vlastní ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do dvanácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének a při dodržení dalších režimových opatření: 

Vstup do budovy pouze s respirátorem minimálně FFP2/KN95 bez ventilku (NANO roušky).

 • Udržujte prosím 2metrové odstupy.
 • Při příchodu i odchodu si dezinfikujte ruce.
 • Na oddělení vyčkejte příchodu sestry. Bude Vám změřena teplota a budete dotázán na 
 • zdravotní stav, dále budou odkontrolovány dokumenty umožňující vstup a budete zapsán do návštěvního archu za účelem případné následné kontroly ze strany KHS o platnosti potvrzení.

Pravidlo pro návštěvu: jeden pacient = maximálně dvoučlenná návštěva ve stejném čase a po dobu do cca 30 minut.

 • Pro návštěvy je zakázáno používat toalety na odděleních.
 • Roušku doporučujeme i pacientům po celou dobu návštěvy na pokoji.
 • V případě většího počtu návštěv na oddělení či pokoji nevylučujeme nutnost regulovat počet.
 • Řiďte se prosím pokyny personálu

Zákaz i nadále platí pro osoby s respiračními potížemi, nebo teplotou.

 

Děkujeme za pochopení, vedení nemocnice 

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz