Operace štítné žlázy na chirurgii v Městské nemocnici Duchcov

Operace štítné žlázy jsme začali provádět na podzim roku 2001 pod vedením uznávaného specialisty v tomto oboru, s kterým spolupracujeme dodnes – prof. MUDr. Josefa Dvořáka, DrSc., autora rozsáhlé monografie Chirurgická anatomie a technika operací štítné žlázy, která slouží jako učebnice pro pokročilé chirurgy zabývající se touto problematikou.

Spolupracujeme se 7 endokrinology, kteří indikují pacienty k operaci a určují rozsah výkonu. Operujeme pacienty ze spádové oblasti Duchcova, Teplic, Ústí nad Labem, Děčína, Litvínova a Mostu. Lze předpokládat, že se počet operací bude navyšovat a „spádová“ oblast rozšiřovat.

Nejzávažnější komplikací při této operaci je pooperační krvácení a poranění nervus laryngeus recurrens /NLR/. Pooperační krvácení v naší sestavě jsme museli řešit ze všech operací pouze 3x. Udávané rozmezí poranění NLR se ve světových velkých sestavách pohybuje od 0,7 do 30%. Námi udávané procento poranění NLR do 2% je tak nízké proto, že se cíleně věnujeme preparaci NLR. Řada pracovišť tuto fázi operace neprovádí a procento poranění NLR mají pochopitelně výrazně vyšší.

Myslím si, že vysoký počet námi operovaných pacientů s onemocněním štítné žlázy a s výsledky minimálně srovnatelnými s výsledky fakultních nemocnic naší republiky je pro vás, pacienty, zárukou kvality a pro nás do budoucna velkým závazkem.

prim. MUDr. František Machač

 

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz