Komplexní kardiologické vyšetření,

preventivní kardiologické prohlídky

Pacienty, které přebereme do péče ošetřujeme v těsné spolupráci s praktickým lékařem, popřípadě internistou či jiným interním specialistou. Společně si vyměňujeme informace (o prodělaných vyšetřeních). Kardiologická ambulance poskytuje specializovanou kardiologickou péči, která je plně zaměřena na vyšetřování, léčení a sledování nemocných s chorobami srdce a cév. V péči o nemocné s chronickými formami srdečních chorob připadá klíčová role spolupráci s praktickým lékařem a internistou. Klinické kontroly u stabilizovaných pacientů, vštěpování zásad sekundární prevence nemocným a jejich příbuzným a preskripce léků budou v kompetenci praktického lékaře. Ve společné péči praktického lékaře a kardiologa budou nemocní se stabilními chronickými formami ischemické choroby srdeční, dyslipidémiemi a nemocní trpící jinými přidruženými chorobami. S praktickým lékařem a kardiologem úzce spolupracuje internista. Ten pečuje především o nemocné s hypertenzí a s chronickou ischemickou chorobou srdeční.

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz