Interní vyšetření

Co je to?

Interní vyšetření je soubor lékařských úkonů prováděných za účelem stanovení diagnózy onemocnění. Na základě jeho výsledků se lékař rozhoduje pro další léčbu. Skládá se z podrobného odběru anamnézy, fyzikálního a laboratorního vyšetření.

Kdy se používá?

Interní lékařství se zabývá diagnózou nemocí vnitřních orgánů a jejich nechirurgickou léčbou. S interním vyšetřením se tak můžete setkat v případě většiny onemocnění. Provádí se i preventivně a v rámci předoperační přípravy. Vede jej lékař internista i praktický lékař.

K čemu bude?

Interní vyšetření komplexně zhodnotí stav Vašeho organismu a charakter případného postižení všech jeho systémů. Nález mohou podpořit vhodně zvolené zobrazovací metody. Všechny shromáždění údaje pomohou ke stanovení diagnózy a rozvaze o dalším léčebném postupu.

Jak se připravit?

Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu. V případě plánovaných odběrů krve se dostavte nalačno.

Jak vyšetření probíhá?

Po příchodu do ambulance se lékař zeptá co pacienta přivádí a jak problémy vznikly. Orientačně přitom posoudí stav vědomí a orientovanost. Dalšími cílenými dotazy se podrobně vyptá na rodinu, osobní, pracovní a sociální život, případné alergie, užívané léky a všechna prodělaná onemocnění.Toto je osobní anamnéza. Pečlivý odběr anamnézy to nejsou jen zbytečně kladené otázky. Po rozhovoru přistoupí lékař k vlastnímu vyšetření. Vyzve pacienta k odložení oblečení a změří tlak a puls. Kombinací pohledu, pohmatu, poklepu a poslechu vyšetří celé tělo od hlavy až k patě a zprostředkovaně i většinu vnitřních orgánů. Po fyzikálním vyšetření obvykle následuje natočení EKG a odběry krve a moči (případně vzorků stolice, slin, výtěry z tělesných dutin apod.) na biochemický, hematologický a mikrobiologický rozbor. Na základě výsledku vyšetření a laboratorních testů může lékař předepsat léky. Celé interní vyšetření trvá 30 až 40 minut.

Kdy bude výsledek?

Výsledek vyšetření se dozvíte hned po jeho ukončení. Lékař napíše zprávu s jeho závěry. Výsledky laboratorního vyšetření jsou známy podle jejich typu do několika minut, hodin nebo následující den.

Co vyšetření ukáže?

Vyšetření odhalí odchylky ve velikosti, stavbě nebo funkci Vašich vnitřních orgánů. Jejich viditelné nebo hmatné zvětšení a bolestivost na dotyk mohou být známkou probíhajícího onemocnění. Poklepem lze upřesnit hranice orgánů a získat informaci o jejich struktuře. Poslech srdce a velkých cév, plic a pohybů střev (peristaltiky) ukáže šelesty, změnu dýchání nebo poruchu posunování potravy zažívacím traktem. Vyšetření per rectum může odhalit krvácení do zažívacího traktu, břišní nebo pánevní zánět a zvětšení prostaty. Biochemické laboratorní vyšetření ukáže odchylky od normálních koncentrací iontů, enzymů a produktů metabolismu. Hematologické vyšetření informuje o složení krve a množství krevních buněk. Mikrobiologický rozbor odhalí původce infekce.

Kam povedou další kroky?

Interní vyšetření nijak neomezuje. Po jeho skončení obvykle následuje další diagnostický a léčebný postup. Lékař může doporučit některé zobrazovací vyšetření (RTG, ultrazvuk, CT, MR, endoskopie). Výsledek preventivního vyšetření zanese klient lékaři, který ho k němu odeslal.Většinou praktický lékař.

Dostupnost vyšetření:

Interní vyšetření provádí specialista v interní ambulanci. Orientační interní vyšetření provádí praktický lékař.

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz