Holterovo monitorování EKG

Co je to?

Holterovo monitorování EKG, ambulantní monitorování EKG nebo jen „EKG holter“ je vyšetření sloužící k dlouhodobému sledování elektrické aktivity srdce (EKG). Dlouhodobý záznam srdeční aktivity se používá k diagnostice poruch rytmu. Slouží i k hodnocení účinnosti léčby. Vyšetření indikuje internista, kardiolog, případně praktický lékař. Výsledek vyšetření hodnotí kardiolog.

Holterovské monitorování srdeční frekvence

Ambulantní neinvazivní (nebolestivé) monitorování srdečního rytmu. V den vyšetření je pacient napojen na elektrody, které jsou nalepeny na hrudník a trup a snímají 24 hodin EKG signál, který je poté nahráván do přístroje. Pokud se v průběhu monitorace objeví jakékoliv potíže, pacient je s aktuálním časem zaznamená. S přístrojem pacient i spí. Nesmí jej namočit ani upustit na zem. Přístroj je diskrétní a malý, lze jej schovat pod oblečení a normálně s ním pracovat. Druhý den pacient přístroj přinese, záznam je stažen do počítače a lékařem podrobně vyhodnocen. Test trvá 24 hodin.

Jaký je princip?

Srdeční sval obsahuje zvláštní buňky(tzv.převodní systém srdeční), které vedou vzruchy do všech srdečních oddílů. Podrážděním dochází v jednotlivých buňkách ke změně elektrického napětí. Vznikají elektrické proudy, které se šíří všemi směry do okolí. Tělo tyto proudy dobře vede a proto je možné je pomocí elektrod registrovat i na jeho povrchu. Elektrody převádějí elektrickou aktivitu k přístroji, který ji nahraje nebo uloží do paměti přístroje. Po skončení vyšetření údaje ze záznamového zařízené lékař pomocí počítače vyhodnotí.

Jak se připravit?

Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu. Informujte lékaře o všech lécích, které užíváte. Cílem vyšetření je zachytit poruchy srdeční činnosti, ke kterým může dojít při běžné aktivitě. Proto se během vyšetření můžete věnovat svým obvyklým činnostem.

Jak vyšetření probíhá?

Po běžném vyšetření v kardiologické ambulanci Vám lékař zapůjčí Holterův monitor. Na tělo Vám připevní elektrody a zapne záznamové zařízení. Tím začalo Vaše monitorování. Po kontrole správné funkce zařízení se můžete obléci a odejít. Budete poučeni, co udělat v případě, že se elektrody odlepí. Krabička přístroje se připevňuje zvláštním pásem na Váš hrudník nebo se připíná k pasu. V průběhu vyšetření se snažte chovat naprosto přirozeně. Vykonávejte všechny své obvyklé aktivity. Na žádost lékaře si veďte záznamy o své činnosti. Pomůže to při pozdější interpretaci nálezu. Stačí jednoduché poznámky. Mohou vypadat třeba takto: „9:45 – chůze po schodech do třetího patra, 10:00 až 12:30 – sledování televize, 13:00 až 14:30 – spánek“. Zaznamenejte i dobu vzniku obtíží. Některé přístroje umožňují stisknutím příslušného tlačítka v takové situaci přímo vytvořit značku na záznamu.O všem budet řádně před vyšetřením poučeni sestrou,která Vám zodpoví i Vaše případné dotazy.

Kdy bude výsledek?

Celé vyšetření trvá 24hodin. Po jeho skončení se vrátíte do ordinace lékaře. Ten Vám odepne přístroj a nahraje údaje do počítače. Vyhodnocení záznamu chvíli trvá. Výsledek vyšetření se dozvíte obvykle do několika dní.

Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 711
print 417 514 709
local_post_office info@nedu.cz
Městská nemocnice Duchcov, Nemocniční 264, Duchcov 419 01
phone 417 514 761
local_post_office lekarna@nedu.cz